About


(be)longing is a six-part exhibition spanning over one year by the artist and publisher Jessica Williams at House of Foundation in Moss from 05.11.2022 to 10.12.2023.

(be)longing is collaborative, ever-evolving and experimental.

(be)longing encourages the practices of openness and radical empathy as tools for understanding.


This website was designed and coded by hand in HTML and CSS by the artist.home

Om


(be)longing er en utstilling i seks deler som strekker seg over et helt år av kunstner og forlegger Jessica WilliamsHouse of Foundation i Moss fra 05.11.2022 til 10.12.2023.

(be)longing satser pa samarbeid, eksperimentering, og er i stadig utvikling

(be)longing oppmuntrer til bruk av åpenhet og radikal empati som verktøy for forståelse.
hjem