September 23, 2016

Next Thursday in Oslo

Filed under: Exhibitions — jessica

storck

Isolation
Galleri Storck
September 29 – October 23, 2016
Opening reception: Thursday, September 29. 6-9pm.

Over the course of almost a year, Jessica Williams has steadily gathered polystyrene and plastic on the islands of the inner Oslofjord: plastic pieces that have been formed by the sun and the waves appear as shells and small stones. The exhibition consists of a selection of her collection, as well as a new book of photographs taken on-site. The project is a reflection of the artist’s connection to gathering, maturing, and what it is to begin again in a new country and learn a new language.

The exhibition is supported by Arts Council Norway.

 

Isolasjon
Galleri Storck
29. september – 23. oktober 2016
Vernissage torsdag 29. september 2016 kl 18:00-21:00

I snart ett år har Jessica Williams sanket isopor og plast på øyene i indre Oslofjord; biter formet av sol og bølger fremstår som skjell og småstein. Utstillingen viser et utvalg av det hun har samlet, samt en bokutgivelse av fotografier fra områdene hun har vært. Prosjektet reflekterer over kunstnerens forbindelse til sanking, modning, og hva det vil si å begynne på nytt i et fremmed land og måtte lære et nytt språk.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Leave a comment