Growing up on the Internet and paper
15 years of self-publishing

Back in the early days of the Internet, there was a nostalgic longing towards the exchange of physical objects. It was as a lonley teenager in a Texan suburb that I began to produce fanzines of collages to trade online. Since then printed matter has made up a large part of my artistic practice.

Jessica Williams (1986, Anchorage) is an artist based in Oslo. Working within the fields of publications, photography and new media, her primary concerns are the power of language and everyday physicality in an increasingly digital world.

Da Internett var nytt fantes det en nostalgisk lengsel etter utveksling av fysiske gjenstander. Som en ensom tenåring i en drabantby i Texas, begynte jeg å produsere fanziner av collagene mine for å bytte med likesinnende. Siden da har jeg laget trykksaker uten stans.

Jessica Williams (f. 1986, Anchorage) er en Oslo-basert kunstner som arbeider innen publisering, fotografering og nye medier. Språkets makt og hverdagens fysikalitet i den stadig mer digitale verden er gjennomgående temaer.

2003     2004     2005     2006     2007     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2016     2017     info