Er det mulig å bli kjent med lokalbefolkningen gjennom det de selger på nettet?


Småprat

Jessica Williams

EnglishDa jeg flyttet til Jeløya sommeren 2020, virket det som en umulig oppgave å bli kjent med noen i det nye nabolaget mitt: en eklektisk blanding av eneboliger, to- og tremannsboliger, rekkehus, og blokker. Pandemien var i full effekt, og dessutten hadde jeg en nyfødt baby. Så naturlig nok satte jeg opp et varsel på Finn. Snart fulgte jeg med på alt som ble solgt eller gitt bort innenfor en radius på 1000 meter fra det nye hjemmet mit. Nå har jeg møtt naboene mine i parker, bakgårder, stuer og atelier. Et nett av utradisjonell handel, muliggjort gjennom en app som nå satser mot å befrie folk fra personlige forbindelser og «småprat».


Dette verket var laget til utstillingen Betraktninger = Observations, Dialogues and Actions, et mangefasettert utstillingsprosjekt som springer ut av et samarbeid mellom Oslo arkitekturturtriennale, masterprogrammet i kunst og offentlige rom (MAPS) ved Kunsthøgskolen i Oslos og ROM for kunst og arkitektur i 2022.